De toekenning van aanvullende sociale voordelen

Binnen Constructiv staat de pijler Building your Benefits (ByB) in voor de toekenning en uitkering van aanvullende en bovenwettelijke sociale voordelen aan bouwvakarbeiders. Het kan daarbij zowel gaan om actieve arbeiders als om arbeiders die tijdelijk werkloos, ziek of invalide zijn of om arbeiders aan het einde van hun loopbaan. Daarnaast ondersteunt Constructiv werkgevers uit de bouwsector.

initiatieven-werkgever

Initiatieven voor de werkgevers

De solidariteit tussen arbeiders vormt een van de pijlers van de fondsen voor bestaanszekerheid. Constructiv trekt dit solidariteitsprincipe door naar werkgevers en betaalt ook een aantal patronale kosten

Lees meer »