Onze activiteiten en realisaties

Binnen Constructiv staat de pijler Building your Benefits (ByB) in voor de toekenning en uitkering van aanvullende en bovenwettelijke sociale voordelen aan bouwvakarbeiders.

Het kan daarbij zowel gaan om actieve arbeiders als om arbeiders die tijdelijk werkloos, ziek of invalide zijn of om arbeiders aan het einde van hun loopbaan. Daarnaast ondersteunt Constructiv werkgevers uit de bouwsector.

Sinds 1 januari 2007 genieten alle bouwvakarbeiders van het sectorale aanvullende pensioenplan Construo. Vanwege de geldende regelgeving wordt dit plan niet beheerd in de schoot van Constructiv, maar door twee aparte paritaire organisaties:

  • het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen (FBZp), dat optreedt als inrichter van dit pensioenplan en de financiële verantwoordelijkheid ervan draagt
  • het sectorale pensioenfonds Pensio B OFP (Organisme voor de Financiering van Pensioenen), dat instaat voor het administratieve en financiële beheer van het Construo-plan

Binnen Constructiv staat de pijler Building on People in voor:

  • het promoten en het waarborgen van het welzijn en de veiligheid op de bouwplaatsen
  • het op peil houden van de competenties van de aanwezige arbeidskrachten
  • het bevorderen van de (gekwalificeerde) instroom van nieuwe arbeidskrachten

De activiteiten van de pijler BoP worden op het terrein uitgevoerd door regionale Constructiv-adviseurs, die de klanten van Constructiv bijstaan in het kader van de bovenstaande thema’s. Deze veldwerking wordt op technisch-inhoudelijk vlak ondersteund vanuit het Technisch Competentiecentrum (TCC).