De bouw: een veerkrachtige sector !
Constructiv jaarverslag 2020
Lees meer
Voorwoord door de voorzitter
Constructiv jaarverslag 2020
Lees meer
Activiteiten en realisaties
Aanvullende sociale voordelen,
Het sectoraal aanvullend pensioen,
Competentiebeheer, instroom en welzijn op het werk.
Lees meer
De bouwsector in 2020
Evolutie activiteit en tewerkstelling
Lees meer
Previous slide
Next slide

Kerncijfers

bouwbedrijven met 145.000 arbeiders
0
door arbeiders gewerkte dagen
0
jaarlijks nood aan nieuwe en competente arbeiders
0
gerealiseerde opleidingsuren
0
opgeleide arbeiders
0
bij opleiding betrokken bedrijven
0
bouwplaatsbezoeken
0
concrete adviezen verleend
0
bedrijven met raad en daad bijgestaan
0
jongeren aangeworven via een BouwIngroeiBaan
0
leerlingen en 370 leerkrachten bijgeschoold via Constructiv
0
jongeren warm gemaakt voor de bouwsector
0
Participatiegraad opleiding bedrijven
1 %
Participatiegraad opleiding arbeiders
1 %
Meester-mentortrajecten
0
arbeiders ondersteund bij langdurige ongeschiktheid
0
bedrijven ondersteund bij ziekte van hun arbeiders
1
personen ondersteund bij slecht weer
1
getrouwheidzegels gelijkstelling corona
0
personen genieten van het sectoraal pensioenplan
0