Realisaties op het vlak van competentiebeheer en instroom

Bijscholing en vervolmaking van de actieve arbeiders

bijscholing

Sinds 2009-2010 steeg het aantal opleidingsuren enkele jarenlang met een duidelijke piek in 2014-2015. Daarna ging het aantal opleidingsuren weer wat omlaag, maar in 2017-2018 werd deze daling terug omgezet naar een blijvend stijgende trend. De stijging was te danken aan een combinatie van twee factoren: een sterke groei van het aantal betrokken arbeiders en ondernemingen in opleiding en een groei van het aantal opleidingen van langere duur. In 2019-2020 nam de stijging echter terug wat af, maar niettemin werd nog altijd een hoog aantal opleidingsuren gerealiseerd.

Het aantal arbeiders en bedrijven in opleiding kent eigenlijk een redelijk onafgebroken stijging, maar in 2019-2020 deed het coronavirus zijn intrede waardoor het aantal opleidingsuren terug wat lager kwam te liggen: vooral nieuwe bedrijven begonnen hierdoor geen opleidingstraject. Het aantal opleidingsuren vlakte af en we kenden minder participatie bij zowel arbeiders als bedrijven.

Opleidingsuren

2020 realisaties competentiebeleid

In de grafieken hieronder worden de voornaamste kwantitatieve resultaten op het vlak van bijscholing en vervolmaking van actieve bouwvakarbeiders voorgesteld.

Arbeiders
Bedrijven
Leeftijdsklasse
Bedrijvenklasse
BouwIngroeiBanen

Gestart (exclusief annuleringen)

Gewest 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal

Vlaanderen

577
983
755
874
1.011
4.200

Wallonië

121
258
335
496
520
1.730

Brussel

11
17
28
32
10
98

Totaal

709

1.258

1.118

1.402

1.541

6.028

Meester-mentortrajecten 2019-2020
Gewest Trajecten Arbeiders Bedrijven Opleidingsuren

Vlaanderen

303
302
159
50.483

Wallonië

123
123
39
20.537

Brussel

60
60
7
10.284

Totaal

486

485

205

881.304

BouwIngroeiBanen

Betaald

2016 2017 2018 2019 2020

Gestart

709
1.258
1.118
1.402
1.541

Betaald

102
1.278
349
909
1.008

Gestart en betaald

556
1.027
874
978
442

Competentiebeheer, instroom en welzijn op het werk