De bouwsector in 2020

Kerncijfers

De tabel hieronder bevat de kerncijfers in verband met het aantal werkgevers bouw, de tewerkstelling en de loonmassa voor de periode 2018-2020.

2018 2019 2020
evolutie
2018/2017

evolutie
2019/2018

evolutie
2020/2019

activiteitsvolume (in miljoen €)
(toegevoegde waarde,
seizoensgezuiverd, in prijzen van 2016)

21.660,8
+7,5%
23.044,5
+6,4%
22.103,6
-4,1%

aantal werkgevers bouw

24.664
24.458
24.270

tewerkstelling

arbeiders onderworpen aan de Belgische RSZ (DmfA)

 • in aantal koppen
 • aantal reguliere arbeiders
148.279
-0,9%
147.965
-0,2%
146.410
-1,1%
 • aantal uitzendarbeiders
18.969
+7,6%
18.476
-2,6%
15.971
-13,6%
 • in aantal voltijdsequivalenten, inclusief uitzendarbeid
118.345
+0,8%
117.268
-0,9%
108.177
-7,8%

buitenlandse gedetacheerde arbeidskrachten (Limosa)

 • aantal meldingen
452.040
-11,1%
458.152
+1,4%
420.099
-8,3%
 • aantal (unieke) arbeiders
71.121
-29,1%
67.020
-5,8%
61.815
-7,8%
 • aantal (unieke) zelfstandigen
24.971
+7,6%
26.378
+5,6%
24.751
-6,2%

aantal aan de RSZ aangegeven dagen (DmfA)

 •  totale aantal dagen
37.661.125
-0,1%
37.546.064
-0,3%
37.169.431
-1,0%
 • gepresteerde dagen met loon
27.282.932
+0,9%
26.990.159
-1,1%
24.578.401
-8,9%
 • dagen economische werkloosheid
624.969
-17,0%
578.664
-7,4%
264.574
-54,3%
 • dagen weerverlet
1.362.272
-11,5%
1.511.603
+11,0%
941.020
-37,7%
 • overige dagen (rustdagen, ziekte, …)
8.390.952
+0,1%
8.465.638
+0,9%
8.966.020
5,9%

loonmassa aan 108% (in miljoen €)

3844,3

+3,6%

3909,9

+1,7%

 3.656,3

-6,5%

Vaststellingen

Op basis van deze tabel kunnen we een aantal vaststellingen doen voor 2020:

 • Het activiteitsvolume is gedaald na een periode van continue stijging.

 • Het aantal werkgevers daalt lichtjes.

 • Het aantal arbeiders in voltijdsequivalenten is gedaald in 2020. Dat geldt voor reguliere arbeiders, maar vooral voor uitzendarbeiders.

 • Het aantal gedetacheerde buitenlandse arbeiders dat actief is op Belgische werven, vertoonde in 2020 opnieuw een daling.

 • Het aantal gedetacheerde zelfstandigen vertoonde eveneens een daling.

 • Het aantal gepresteerde dagen in de bouwsector viel in 2020 lichtjes terug. Indicatief hiervoor zijn de dagen werkloosheid ten gevolge van corona.

 • De loonmassa daalde in 2020 met 6,5%.

Conclusie

Ondanks een afname van het aantal reguliere arbeiders met zowat 20.000 eenheden (in voltijdsequivalenten) sinds begin 2012, blijft de bouwsector met zijn ongeveer 150.000 arbeiders een van de belangrijkste werkgevers van het land. Daarenboven is deze nettodaling van het arbeidersbestand eerder te wijten aan het niet vervangen van arbeiders die de sector verlaten dan aan een toename van de uitstroom van arbeidskrachten.

De jaarlijkse in- en uitstroom zijn in de voorbije jaren opnieuw naar elkaar toe beginnen te groeien. Dankzij deze trend mag worden aangenomen dat de sector jaarlijks nood heeft aan zowat 17.000 nieuwe arbeidskrachten ter vervanging van de arbeiders die de sector verlaten omwille van natuurlijk verloop of carrièrewendingen (± 12% in 2020). Aangezien instroom klassiek voor een groot deel uit jongeren bestaat, betekent dit dat de sector nog altijd veel kansen kan bieden aan jonge en goed opgeleide toekomstige bouwvakkers.