Het Technisch Competentiecentrum (TCC)

Het TCC besteedt bijzondere aandacht aan de integratie van vaktechnische aspecten en veiligheidsaspecten in de bouw en ontplooit zijn activiteiten in nauw overleg met de beroepsorganisaties uit de sector en tal van gespecialiseerde partnerorganisaties. 

Deze activiteiten omvatten de volgende domeinen:

  • Competentiebeheer 
  • Kwaliteitsbewaking van de opleidingen en certificering van competenties
  • Productontwikkeling (opleidingen, publicaties en hulpmiddelen)
  • Advies, beleidsondersteuning en beheer van expertise inzake techniek en welzijn
  • Organisatie van een opleidingsaanbod naar scholen 
  • Beheer van een machinepark en uitrusting
Smart Education Schools - VRHOOGTE

Competentiebeheer

Opstellen en actualiseren van de beroepscompetentieprofielen, de basis voor o.a. kwalificatiedossiers en onderwijs- en opleidingsprogramma’s.

Lees Meer »

Competentiebeheer, instroom en welzijn op het werk