Voorwoord door de voorzitter

De bouw, een veerkrachtige sector!

Gianni-Devlaminck

Gianni De Vlaminck
Voorzitter

Plots en zonder enige waarschuwing werd de wereld begin 2020 geconfronteerd met een nooit geziene pandemie. Ineens beïnvloedde corona het denken en handelen van elkeen wereldwijd. Spoedig richtten aanzienlijke maatschappelijke inspanningen zich mondiaal op het indijken van de effecten van het coronavirus op de volksgezondheid. We werden geconfronteerd met een lockdown, met het sluiten van winkels, met een avondklok, … In vele sectoren, waaronder ook de bouwsector, was het verderzetten van de activiteiten moeilijk en soms zelfs onmogelijk. Een jaar later kunnen we enkel vaststellen dat dit tijdperk nog niet volledig achter de rug is. Maar we kijken allemaal uit naar een normalisering van de situatie. En op dit moment zorgen we er nog steeds samen voor dat dit zo snel mogelijk gebeurt.

Om het met een understatement te zeggen: 2020 is een zeer uitdagend jaar geweest. Maar ik denk dat we allemaal samen kunnen stellen dat we ons als maatschappij, als bouwsector én als individuen van onze meest veerkrachtige kant getoond hebben. De maatschappij heeft zich snel aangepast. We leerden op een andere manier samenwerken en samenkomen. Binnen de bouwsector hebben we ook de handschoen opgenomen, we hebben ons niet laten ontmoedigen. Door samen snel te schakelen hebben alle belanghebbenden van de bouwsector een gezamenlijk antwoord kunnen vinden op de vele uitdagingen. De overheid vroeg om sectorprotocollen om de activiteiten opnieuw mogelijk te maken: de sociale partners van de bouwsector sloegen de handen in elkaar en zorgden ervoor. En waar nodig werden andere flankerende of ondersteunende maatregelen afgesproken om de bestaanszekerheid van arbeiders én ondernemingen te garanderen.

Zo heeft de bouwsector ervoor kunnen zorgen dat:

  • de maatschappelijke doelstelling om de verspreiding van het coronavirus onder de bevolking tegen te gaan werd ondersteund,
  • de gezondheid en het welzijn van de werkgevers en werknemers op de bouwplaats gegarandeerd bleven,
  • en dat de financiële gezondheid van de bouwsector (en bij uitbreiding de gehele Belgische economie), met inbegrip van de ondernemingen en de werknemers die er deel van uitmaken, behouden bleef.

 

Meer informatie over deze ondernomen acties in het kader van de coronapandemie vindt u in het specifieke “Dossier in de kijker” van dit jaarverslag. Hierin wordt beschreven welke antwoorden de bouwsector formuleerde op de uitdagingen en welke impact de coronacrisis had op de tewerkstelling in de bouwsector. Kort samengevat: de samenwerking tussen de sociale partners van de bouwsector en de ondersteuning van ons sectorfonds Constructiv hebben ons mede voor erger kunnen behoeden. Ondanks een sterke vermindering van de activiteit in de bouwsector in de lente van 2020 heeft de activiteit zich kunnen herstellen en bleef de tewerkstelling op peil. Als voorzitter van Constructiv spreek ik hiervoor dan ook graag mijn dank uit aan iedereen die hier mee zijn schouders onder gezet heeft.

Door het ingezette herstel heeft de sector nog steeds nood aan slimme handen. Na de door iedereen verwachte normalisering van de situatie wil de bouwsector meehelpen om de relance te helpen trekken en realiseren. De opdracht van Constructiv blijft dan ook overeind: garanderen dat de Belgische bouwondernemingen kunnen beschikken over voldoende én bekwame medewerkers. Hierop willen we absoluut inzetten, meer dan ooit! Constructiv stelt hiervoor een arsenaal aan ondersteunende maatregelen ter beschikking van de bouwondernemingen en de huidige én toekomstige bouwvakarbeiders. Deze ondersteuning rust op drie grote pijlers: het aanbieden van een aantrekkelijk statuut, het bevorderen van de duurzame instroom en het bevorderen van een duurzame tewerkstelling.

Wij nodigen u dan ook graag uit om kennis te nemen van de inhoud van dit jaarverslag voor het werkingsjaar 2020. Dit verslag biedt u een overzicht van wat Constructiv in 2020 als voornaamste activiteiten realiseerde. Daarnaast vindt u ook achtergrondinformatie en cijfers. U zal verrast zijn door de veelheid aan activiteiten en de omvang van de geïnvesteerde mensen en middelen.