Voordelen uitgekeerd aan actieve bouwvakarbeiders

De legitimatiekaart

Getrouwheid aan de sector (be)loont: dit idee vormt de rode draad bij de toekenning van voordelen aan bouwvakarbeiders. Met de legitimatiekaart die Constructiv uitreikt, kunnen arbeiders bewijzen dat ze in de bouwsector tewerkgesteld zijn. De kaart vermeldt het aantal werkelijk gepresteerde of gelijkgestelde dagen waarop een arbeider actief was in de bouw. Alle werknemers die in de loop van het vorige werkjaar – het referentiejaar – bij een of meer bouwbedrijven aan de slag waren, ontvangen deze kaart automatisch.

Wie kan bewijzen in het referentiejaar voldoende dagen actief te zijn geweest in de sector (in regel is dat 200 dagen), krijgt een legitimatiekaart rechthebbende waarmee hij recht heeft op aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid.

Arbeiders die meerdere jaren in de sector actief zijn en in de loop van hun carrière meerdere legitimatiekaarten rechthebbende hebben gekregen, komen in aanmerking voor steun bij een hypothecaire lening, bij invaliditeit of overlijden en bij brugpensioen.

De legitimatiekaart niet-rechthebbende gaat naar arbeiders die niet aan de minimumeisen voldoen. De sector maakt echter een uitzondering voor jonge en (her-)beginnende werknemers: in sommige gevallen kunnen ook zij aanspraak maken op een legitimatiekaart rechthebbende, die aangevraagd moet worden bij Constructiv.

Legitimatiekaarten rechthebbende Legitimatiekaarten niet-rechthebbende
125.069
38.999

Getrouwheidszegels

Elke bouwvakarbeider ontvangt op het einde van het jaar zijn getrouwheidszegels. Hiermee wil de sector de productiviteit van zijn arbeiders belonen. De waarde van deze zegels stemt overeen met 9% van het brutoloon.

Aantal uitbetaalde zegelkaarten Uitgave (in miljoen €)
253.397
313,3

Weerverletzegels

Heel wat arbeiders uit de bouwsector werken buiten en hun activiteiten kunnen afhangen van de weersomstandigheden. Zo kan hevige regen, sneeuw of hagel het werk op de bouwplaats onmogelijk maken en soms stelt men pas ter plekke vast dat het werk niet kan worden aangevat. In zulke gevallen zal de werkgever slechts de helft van het loon uitbetalen. Constructiv compenseert dit loonverlies met weerverletzegels ter waarde van 2% van het brutoloon.

Aantal uitbetaalde zegelkaarten Uitgave (in miljoen €)
103.646
41,0

Rustdagen

Over een volledig jaar beschouwd, werkt een arbeider uit de bouwnijverheid gemiddeld achtendertig uur per week. Tijdens het grootste deel van het jaar wordt er evenwel veertig uur per week gepresteerd. Om die reden krijgen bouwvakarbeiders per jaar twaalf bijkomende rustdagen. Deze zorgen ervoor dat de arbeiders niet langer werken dan wettelijk mag. Het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf legt de data van de bijkomende rustdagen vast. Het merendeel van deze rustdagen valt op het einde van het jaar.

Arbeiders ontvangen voor deze rustdagen een forfaitaire vergoeding, afhankelijk van hun geschooldheid. Enkel arbeiders die nog bij een bouwonderneming in dienst zijn op de rustdag, hebben recht op deze vergoeding.

Aantal arbeiders Uitgave (in miljoen €)
171.382
154

Promotievergoeding

Constructiv kent een promotievergoeding toe aan arbeiders die een hypothecaire lening afsluiten om een eigen huis te kopen, te bouwen of te verbouwen.

Met de promotievergoeding ontvangt een bouwvakarbeider die ten minste drie jaar in de sector actief was, gedurende de volledige looptijd van zijn lening financiële steun vanuit de sector. Het bedrag dat hij precies ontvangt, hangt af van de geleende som en de duurtijd van de lening.

Aantal arbeiders Uitgave (in miljoen €)
28.356
10,7

Sectorale hospitalisatieverzekering

Voor arbeiders van de bouwsector

De sociale partners van de bouwsector hebben ervoor gezorgd dat iedere bouwvakarbeider uitstekende financiële bescherming geniet bij een ziekenhuisopname. Hiervoor werd een medisch plan afgesloten bij AG Insurance. De sector draagt de kosten van dit plan. Voor actieve bouwvakarbeiders is dit voordeel volledig gratis: wanneer ze twee opeenvolgende kwartalen in de sector hebben gewerkt, worden ze automatisch aangesloten.

Aantal aangesloten arbeiders Uitgave (in miljoen €)
141.298
11,2
Voor gezinsleden van bouwvakarbeiders

Een bouwvakarbeider kan ook zijn gezinsleden aan gunstige voorwaarden aansluiten bij deze hospitalisatieverzekering.

Aantal aangesloten partners Aantal aangesloten kinderen
8.717
10,4
Voor (brug-)gepensioneerde bouwvakarbeiders

Bruggepensioneerde en/of gepensioneerde arbeiders uit de bouwsector kunnen eveneens op vrijwillige basis en aan een gunstig tarief hun bestaande hospitalisatieverzekering verderzetten.

Aantal aangesloten (brug)gepensioneerden
5.804

Sociaal voordeel

Elke arbeider die gedurende de vier voorgaande kwartalen in de bouw heeft gewerkt en aangesloten is bij een syndicale organisatie, krijgt in de maand mei een sociaal voordeel van Constructiv. Dit voordeel bedraagt maximaal € 145 en wordt door de syndicale organisaties van de sector uitbetaald aan hun leden.

Aantal arbeiders Uitgave (in miljoen €)
132.916
17,2
* Situatie op 01/04/2020