Initiatieven voor de werkgevers

Solidariteit tussen arbeiders vormt een van de pijlers van de fondsen voor bestaanszekerheid. Constructiv trekt dit solidariteitsprincipe door naar werkgevers en betaalt ook een aantal patronale kosten. Deze kunnen immers zwaar doorwegen en zo kan worden vermeden dat werkgevers in financiële problemen komen.

Terugbetaling van het gewaarborgd loon

Een ziekte van een arbeider kan vooral voor kleinere bouwondernemingen een zware financiële last met zich meebrengen. Voor de eerste maand ziekte moet de werkgever immers een belangrijk deel van het loon doorbetalen. Daarom voorziet de bouwsector dat Constructiv dit gewaarborgd loon terugbetaalt aan werkgevers die minder dan twintig werknemers in dienst hebben. De financiering van dit stelsel gebeurt via een aparte bijdrage ten laste van alle betrokken werkgevers.

Aantal bedrijven met minder dan 20 werknemers Aantal bedrijven aan wie het gewaarborgd loon werd terugbetaald Uitgave (in miljoen €)
25.426
10.619
25,5