Strijd tegen sociale fraude

Gepersonaliseerde werkloosheidsdocumenten

Sociale fraude gaat soms verder dan geleverde prestaties incorrect doorgeven aan de sociale zekerheid. Het kan net zo goed gaan om onterecht gebruik van sociale voorzieningen in geval van inactiviteit. De meest voorkomende vorm hiervan is zwartwerk in combinatie met het opgeven van tijdelijke of volledige werkloosheid. Dergelijke situaties treffen de sector dubbel:

  • Verschuldigde bijdragen worden niet betaald.
  • Sociale vergoedingen worden uitgekeerd aan personen die er geen recht op hebben.

 

De bouwsector levert, samen met de RSZ en de RVA, heel wat inspanningen om deze vorm van sociale fraude te bestrijden. De nominatieve werkloosheidsdocumenten (oftewel C3.2A-formulieren) zijn daarbij een belangrijk instrument en Constructiv maakt deze maandelijks op voor alle bouwvakarbeiders. Het gaat om genummerde documenten die de naam en het inschrijvingsnummer van de werkgever en de arbeider bij de sociale zekerheid vermelden. De kaarten zijn één maand geldig. De gegevens van alle afgeleverde kaarten worden meegedeeld aan de RVA, zodat de inspectiediensten gerichte controles op zwartwerk kunnen uitvoeren.

Aantal uitgegeven gepersonaliseerde werkloosheidsdocumenten
1.710.939

ConstruBadge

Als een onderdeel van een ruimer actieplan ter bestrijding van sociale dumping in de bouwsector, hebben de sociale partners van de bouw de ConstruBadge ingevoerd. Het betreft een persoonlijk visueel identificatiemiddel dat automatisch door Constructiv wordt verstrekt aan alle bouwvakarbeiders die gekend zijn bij de sociale zekerheid.

Dat zijn niet alleen de arbeiders van Belgische bouwbedrijven, maar ook de arbeiders van buitenlandse werkgevers die bouwactiviteiten uitoefenen in België. Ook uitzendkrachten die door een erkend interimbureau worden tewerkgesteld in de bouw, krijgen een ConstruBadge.

Construbadge-2021
Aantal ConstruBadges voor arbeiders van Belgische bedrijven * Aantal ConstruBadges voor arbeiders van buitenlandse bedrijven *
191.039
2.472
(*) # unieke arbeider-werkgeverrelaties – Bron: Constructiv