Competentiebeheer, instroom en welzijn op het werk

Binnen Constructiv staat de pijler Building on People in voor:

  • het promoten en het waarborgen van het welzijn en de veiligheid op de bouwplaatsen
  • het op peil houden van de competenties van de aanwezige arbeidskrachten
  • het bevorderen van de (gekwalificeerde) instroom van nieuwe arbeidskrachten
  •  

Er wordt op het vlak van het bevorderen van de (gekwalificeerde) instroom binnen Constructiv altijd een sectoraal referentiekader uitgewerkt dat van toepassing is op heel België. De beheerscomités Building on People houden toezicht op de overeenstemming van deze initiatieven met het sectorale referentiekader.

Er bestaan drie regionale oriëntatiegroepen: BoP@Vlaanderen, BoP@Wallonie, BoP@Brussel.

De activiteiten van de pijler BoP worden op het terrein uitgevoerd door regionale Constructiv-adviseurs, die de klanten van Constructiv bijstaan in het kader van de bovenstaande thema’s. Deze veldwerking wordt op technisch-inhoudelijk vlak ondersteund vanuit het Technisch Competentiecentrum (TCC).

Regionaal kan deze veldwerking echter worden afgestemd op lokale initiatieven en de lokale arbeidsmarkt. Op basis van analyses kan de bouwsector via zijn regionale oriëntatiegroepen synergieën creëren met lokale overheden en initiatieven ontplooien die afgestemd zijn op de regionale kansen en noden.

Samenstelling van de regionale oriëntatiegroepen

 
BOP @Vlaanderen
BOP@Wallonie
BOP@Brussel

Voorzitter

DE GOIGNIES Gerrit PIRON Bernard ENGELAAR Bert

Ondervoorzitter

MOREELS Hildegard    

Confederatie Bouw /

Confederation Construction

DE GOIGNIES Gerrit

RUYS Marc

HERMAN Dirk

VAN PAESSCHEN Jan

CARNOY Francis

DOQUIRE Geoffroy

NONET Jean-Jacques

PIRON Bernard

HICK Paul-Philippe

BLOMMEART Sarah

DE VOS Gauthier

AL BARAJRAJI Sihame

GILLION Philippe

SCHILTZ Laurent

VANDERHAEGEN Jean-Christophe

RUEBENS Marc

Bouwunie

MOREELS Hildegard

DE HONDT Twain

  DE HONDT Twain
FEMA VAN HOE Marnix VAN HOE Marnix DE VROOME Marianne

ACV BIE / CSC BIE

BEIRENS Iwein

MATTHYSEN Ronny

DAERDEN Justin

MOREAU Marc

PONCE Thibaut

TEHEUX Jean-Louis

DURMAZ Cihan

DE HEYN Steven

VAN GOMPEL Katrien

ABVV AC / FGTB CG

CANNAERT Annick

VERHEYE Erwin

DE VLAMINCK Gianni

HILAMI Brahim

HUBERT Jonathan

BENAISSA Scenna

VAN CAUWENBERGE René

ENGELAAR Bert

COLLYNS Kim

 

CGSLB / ACLVB VANDYCKE Johan VANDYCKE Johan PAULI Stijn