Strijd tegen sociale fraude

De bouwsector levert, samen met de RSZ en de RVA, heel wat inspanningen om sociale fraude te bestrijden via gepersonaliseerde documenten en de Construbadge.

Initiatieven voor de werkgevers

initiatieven-werkgever

De solidariteit tussen arbeiders vormt een van de pijlers van de fondsen voor bestaanszekerheid. Constructiv trekt dit solidariteitsprincipe door naar werkgevers en betaalt ook een aantal patronale kosten