Organisatie van het opleidingsaanbod voor scholen

Onderwijs

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse onderwijs organiseert het TCC het opleidingsaanbod voor leerkrachten en leerlingen van bouwscholen.   

Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 moesten scholen door de coronalockdown alternatieven zoeken voor fysiek onderwijs en werden opleidingen omgezet naar digitale versies, zoals webinars met terugkoppelingsmomenten met de lesgevers, digitale ondersteuningspakketten of volledige live online opleidingen.

Bij de uitwerking van het aanbod voor het schooljaar 2020-2021 werd verder geanticipeerd met een bijkomend online aanbod van opleidingen als:

Ook in het klassieke aanbod kon de nodige vernieuwing ingebouwd worden met nieuwe opleidingen voor leerkrachten, zoals:

  • Zoom: hoe digitaal aan de slag met je leerlingen
  • Drones in de bouwsector
  • Planningsproces en planningstools
  • Werken met vorkheftruck – basis

Ook voor leerlingen werden nieuwigheden voorzien:

  • Betonboringen
  • Workshop: eerste keer op stage in de bouw
  • Initiatie 3D-printing
  • Gebruik van gietasfalt in de bouwsector