Kwaliteitsbewaking van opleidingen en certificering van competenties

steigersmonteurs

In 2020 werden 220 attesten voor betonmixerchauffeurs en 23 nieuwe attesten voor betonpompbedienaars uitgereikt. Van 236 betonmixerchauffeurs en 44 betonpompbedienaars werd, nadat zij de verplichte vijfjaarlijkse herhalingsopleiding hadden gevolgd, het lopende attest verlengd. 

Het certificatieschema voor steigerbouwers dat sinds 2018 operationeel is, kwam in 2020 op kruissnelheid met het uitreiken van 14 nieuwe certificaten voor hulpmonteurs, 36 certificaten voor steigermonteurs en 35 certificaten voor chef-monteurs. Ook werd in 2020 gestart met certificatieschema’s voor werknemers van erkende asbestverwijderende bedrijven en industrieel isoleerders, die dat jaar al meteen resulteerden in de eerste vier persoonscertificaten voor asbestverwijderaars. De praktijkexamens voor industrieel isoleerder werden verder uitgewerkt en dit certificatieschema zal operationeel zijn vanaf het tweede kwartaal van 2021.

Eveneens in 2020 werd de aanzet gegeven voor de uitwerking van een nieuwe certificatieschema voor machinisten van diepfunderingsmachines. De theorie- en praktijkproeven werden datzelfde jaar al uitgetest. Deze sectorale persoonscertificaat zal operationeel zijn vanaf 2021.

VCA

Construbus

Constructiv is een door vzw BeSaCC erkend examencentrum en het TCC staat in voor de organisatie van deze VCA-examineringen. In 2020 konden er ondanks de tijdelijke coronalockdown alsnog 5.779 examens afgenomen worden, waarvan 5.656 VCA Basisveiligheid en 123 VOL-VCA. 3.984 deelnemers behaalden daarbij een diploma VCA Basisveiligheid en 102 personen behaalden een diploma VOL-VCA.

De ConstruBus kon enkel in de eerste drie maanden van 2020 op volle sterkte uitrukken, maar in deze periode werd gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de bus biedt om VCA-examens mobiel af te nemen en de bouwsector te promoten.

Auditing

Er werden eveneens 451 audits van bedrijfsinterne opleidingen uitgevoerd, waarbij Constructiv erop toezag dat deze opleidingen zowel inhoudelijk als organisatorisch beantwoordden aan de vereisten voor een kwaliteitsvolle opleiding.