STEM-Check

STEM-Check

Leerlingen uit het lager onderwijs moeten al vroeg in hun leven beslissen over hun studierichting in het secundair. Maar welke opleiding sluit het best aan bij hun talenten, interesses en kennis? Specifiek voor de STEM-richtingen werd op vraag van de Vlaamse Overheid de STEM-Check ontwikkeld door Constructiv, i.s.m. Woodwize, Volta, KU Leuven: een meetinstrument dat […]

VR-brillen

VR Brillen

Constructiv werkt volop aan een omgeving met een aantal virtuele bouwwerven en scholen kunnen kosteloos VR-brillen ontlenen bij Constructiv.

BILDR, een laagdrempelig instrument om werkzoekenden en vacatures met elkaar te matchen

In 2018, nog ver voor er sprake was van corona, lanceerde Provincie Limburg een oproep om innovatieve projecten voor de arbeidsmarkt op te zetten. Het regionaal kantoor Limburg van Constructiv diende met veel enthousiasme het project Bouwbeats in om via een digitale tool de kloof tussen werkzoekenden en bouwbedrijven met vacatures te verkleinen. In de […]

Digitale tools voor onderwijs

Sketch Up

Om de continuïteit van de opleidingen zoveel mogelijk te garanderen ten tijde van corona, werd samen met docenten gekeken of een evenwaardige online opleiding

Uitbreiding duaal leren

Duaal leren

In 2020 startte de langverwachte derdegraadsopleiding Sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal

Samenwerking onderwijs

samenwerking scholen

Constructiv biedt een gevarieerd en innovatief opleidingsaanbod aan voor leerkrachten en leerlingen van het bouwonderwijs. De opleidingscatalogi worden jaarlijks geüpdatet en afgestemd op de recentste ontwikkelingen binnen de bouwsector en beantwoorden daarnaast ook aan de noden en interesses van het bouwonderwijs. Scholen kennen de weg naar Constructiv en dat is ook duidelijk voelbaar in de […]

Beleidsbeslissingen

NAFT

In 2020 besliste de Vlaamse Regering dat het leren en werken mee opgenomen zal worden in het duaal leren.