STEM-Check

Leerlingen uit het lager onderwijs moeten al vroeg in hun leven beslissen over hun studierichting in het secundair. Maar welke opleiding sluit het best aan bij hun talenten, interesses en kennis? Specifiek voor de STEM-richtingen werd op vraag van de Vlaamse Overheid de STEM-Check ontwikkeld door Constructiv, i.s.m. Woodwize, Volta, KU Leuven: een meetinstrument dat bestaat uit drie delen. Een eerste deel bepaalt het STEM-profiel van de leerling aan de hand van meerkeuzevragen (er zijn 5 deelprofielen). In een tweede en derde deel kan de leerkracht de leerling testen op zijn creatief-technisch denken en handelen waardoor het profiel van de leerling verder verfijnd wordt.

Op basis van alle gegevens wordt een rapport gegenereerd van het STEM-profiel van de leerling met een overzicht van mogelijke studierichtingen die bij zijn/haar profielen kunnen passen. De online applicatie (www.mijnstemcheck.be) maakt het ook mogelijk om dit rapport door te sturen naar de ouders.

STEM-Check