Beleidsbeslissingen

NAFT

In 2020 besliste de Vlaamse Regering dat het leren en werken mee opgenomen zal worden in het duaal leren. Hiervoor moet de aanloopfase nog verder worden uitgewerkt en moeten verschillende tweedegraadsopleidingen duaal worden ontwikkeld. In 2020 pleegden de sociale partners hierover overleg met de onderwijspartners en werden de sectorale voorbereidingen gestart. De inkanteling start op 1 september 2021 en zal voltooid zijn op 1 september 2025.

Het leren en werken houdt dus op te bestaan en leerlingen die momenteel in dit stelsel ingeschreven zijn, kunnen dan terecht in het voltijds onderwijs, NAFT-trajecten, de aanloopfase en het duaal leren (tweede of derde graad).