Organisatie van diverse opleidingsmodules “ploegbaas” voor Brusselse bouwbedrijven

In 2020 lieten Brusselse bedrijven met behulp van sectorale steun maar liefst 80.000 opleidingsuren voor 2.500 arbeiders optekenen in opleidingscentra of op werkplekken. Onze Brusselse opleidingsadviseurs detecteerden eveneens een aantal opleidingsbehoeften waarvoor nog geen lokaal opleidingsaanbod bestond.

Zo gaven verschillende bedrijven aan dat zij een aantal arbeiders wilden laten doorgroeien tot ploegbaas, maar dat hiervoor geen juiste of volledige opleiding beschikbaar was. Brussel lanceerde daarom in samenwerking met de Studiedienst een enquête naar alle Brusselse bouwbedrijven om na te gaan welke vaardigheden arbeiders die willen doorgroeien tot ploegbaas, het meest nodig zouden hebben. De enquête leverde drie belangrijke thema’s op: planlezen, communicatie en digitale vaardigheden.

Met deze resultaten ging men aan de slag en er werd een eerste opleidingsmodule planlezen opgezet: een praktische module van vier dagen, waarbij eerst de basiskennis planlezen wordt aangeleerd en deze kennis vervolgens wordt toegepast op de plannen van werven waarop de arbeiders in kwestie op dat moment tewerkgesteld zijn.

Ondertussen werd ook een module communicatie voor ploegbazen ontwikkeld en gerealiseerd. Ook deze module loopt over vier dagen met een focus op praktische oefeningen en rollenspelen.
Op korte termijn zullen beide modules aangevuld worden met een derde en laatste module digitale vaardigheden voor ploegbazen.

In totaal volgden reeds 35 Brusselse arbeiders minstens één van de beschikbare opleidingsmodules. De bedoeling is om dit formaat verder uit te werken op basis van de opgedane ervaringen en feedback en deze vervolgens meer kenbaar te maken en jaarlijks te herhalen in de winterperiode.

construcity-opleiding2