Construcity

Sinds 2017 fungeert ConstruCity als het contactpunt bij uitstek voor toeleiding, opleiding en tewerkstelling in de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit platform brengt verschillende Brusselse tewerkstellings- en opleidingspartners samen met de sector: Actiris, VDAB, Bruxelles Formation, Constructiv, Confederatie Bouw Brussel Hoofdstad, BRC Bouw en EFP-SFPME.

In 2020 heeft ConstruCity normaal gefunctioneerd tot begin maart, maar toen heeft het zich verplicht gezien om zijn activiteiten volledig stil te leggen gedurende drie maanden. Vanaf juni werden de activiteiten voorzichtig hervat met een beperkt publiek.

Normaliter neemt ConstruCity deel aan heel wat beurzen en salons om de bouwsector te promoten. Jammer genoeg werden al deze evenementen geannuleerd of uitgesteld omwille van de coronacrisis. De partners van ConstruCity hebben evenwel gebruik gemaakt van deze periode om nieuw promomateriaal met nieuwe visuals te maken (tenten, roll-up, beachflag, …) en een communicatiecampagne voor te bereiden die in het voorjaar van 2021 gelanceerd werd.

In het afgelopen jaar heeft ConstruCity ook 50 infosessies over de bouwsector aangeboden. Daaraan hebben 450 personen deelgenomen (leerlingen, werkzoekenden, leerkrachten, stagiairs, partners, …). 40 personen hebben dan weer een Brusselse bouwplaats bezocht om de realiteit op het terrein te leren kennen.

De adviseurs van ConstruCity hebben hun opdracht om mensen te onthalen en toe te leiden naar opleiding en tewerkstelling, verdergezet in dit vreemde jaar. Er werden toch meer dan 330 individuele gesprekken gevoerd en er hebben zich 240 nieuwe personen ingeschreven bij ConstruCity.

 

In het kader van duurzame tewerkstelling in de sector zorgt ConstruCity voor matchings tussen werkzoekenden en aannemers die op zoek zijn naar bepaalde profielen. In 2020 werden twee “jobdays” georganiseerd, waarvan één op afstand. Op deze twee evenementen kwamen 80 werkzoekenden en 15 bedrijven af. In totaal heeft ConstruCity in 2020 een rechtstreekse bijdrage geleverd aan de aanwerving van 55 werknemers voor de 76 vacatures die het ontving en verwerkte.

Ten slotte ondertekenden onder andere de sociale partners van de bouwsector en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2018 een kaderakkoord dat voorziet in de oprichting van een Opleidings- en tewerkstellingspool, waarvan ConstruCity de basis zal vormen. Bijzonder aan deze Opleidings- en tewerkstellingspool (OTP) is dat alle publieke en private betrokken partijen verenigd worden in eenzelfde operationele organisatie. Deze groepering komt niet alleen de coördinatie van de verschillende acties op het vlak van opleiding en tewerkstelling ten goede, maar zorgt er ook voor dat de middelen en competenties die ingezet worden om werkzoekenden en werknemers te helpen, vlot gedeeld kunnen worden. De concrete voorbereidingen met het oog op de oprichting van de Opleidings- en tewerkstellingspool Construcity.brussels werden in 2020 verdergezet, in 2021 zal de OTP officieel opgericht worden.

construcity