Mentoren in de spotlight op Brusselse werven

Steeds vaker worden arbeiders opgeleid tot mentor. Deze mentoren geven bedrijfsinterne opleidingen op de werkvloer aan minder ervaren arbeiders waardoor kennisoverdracht binnen een bedrijf wordt gestimuleerd en makkelijker opleidingen op maat van de werf en de arbeider georganiseerd kunnen worden. Constructiv ondersteunt dit o.a. door financiële tussenkomsten en het concept blijkt zowel voor grote als kleine Brusselse bedrijven interessant! Ons regionaal kantoor te Brussel besloot daarom om mentorfluohesjes te voorzien voor alle (toekomstige) Brusselse mentoren en hen zo te bedanken en zichtbaarheid te geven op werven.

De hesjes werden in 2020 uitgedeeld aan meer dan 80 bouwbedrijven die minstens één mentor in dienst hebben. In totaal kregen meer dan 200 mentoren al een fluohesje als bedankje voor het delen van hun kennis binnen een bedrijf. Vanaf 2020 bezorgen onze adviseurs in de maand die volgt op de mentoropleiding, aan alle nieuwe mentoren zo’n fluohesje. Bij het uitdelen van de hesjes bespreken zij de verschillende mogelijkheden met betrekking tot het mentorschap nog eens met de bedrijven.

ConstruCity-mentor
ConstruCity-mentor