Construfutur

www.construfutur.be

Na drie werkingsjaren kan Construfutur zich ondertussen voorstellen als de onmisbare opleidingspartner voor Waalse bedrijven uit de bouwsector. Na de veelbelovende resultaten in het eerste jaar en een voortdurende vooruitgang in het tweede jaar bevestigt Construfutur in 2020 zijn status van uniek opleidingsloket.

Als verzamelpunt voor het opleidingsaanbod in Wallonië wil Construfutur de toegang tot kwaliteitsvolle opleidingen gemakkelijker maken en wil het bedrijven correcte, gecontroleerde tarieven aanbieden. Vanwege het activiteitsvolume zijn de opleidingen die via Construfutur aangeboden worden, immers de goedkoopste op de markt.

 Dankzij zijn transversale kijk en het sterke partnerschap met de opleidingsverstrekkers en -centra staat Construfutur bovendien garant voor de pedagogische kwaliteit van de opleidingen voor arbeiders uit de sector.

In 2020 hebben maar liefst 80 partneropleidingsverstrekkers hun opleidingsaanbod verspreid via de online catalogus. Deze online catalogus is trouwens verder uitgebreid tot meer dan 2.000 opleidingen en werd geraadpleegd door een stijgend aantal bedrijven. De stijging van het aantal online inschrijvingen met 80% op twee jaar tijd toont deze toegenomen interesse aan.

Naast de harmonisering van de tarieven en opleidingsinhouden heeft de online catalogus ook als doel om opleidingen makkelijker vindbaar te maken en de administratieve en financiële belasting te beperken voor bedrijven.

Om te zorgen dat de programmatie die elk jaar voorgesteld wordt aan bedrijven, voldoet aan hun verwachtingen en in het kader van een permanent verbeterproces, vraagt Construfutur aan de opleidingsverstrekkers om hun aanbod af te stemmen op de behoeften die voorafgaandelijk geïdentificeerd worden door de regionale teams van Constructiv.

Parallel aan het aanbod van de opleidingsverstrekkers en -centra organiseert Construfutur ook zelf opleidingen als het bestaande aanbod niet voldoet of als een bedrijf op zoek is naar een opleiding op maat.

Jaar Formulieren Inschrijvingen Arbeiders Leerjongeren Bedrijfsleiders Bedienden Uitzendkrachten Andere Gevraagde uren

2019

1.487
4.151
3.511
82
295
149
13
101
42.920

2020

2.647
7.507
6.395
178
582
177
9
168
77.716