Projectoproep bouwonderwijs

In 2020 hebben de Waalse sociale partners van de bouwsector (via BoP Wallonië) bij scholen uit het kwalificatieonderwijs bouw een projectoproep gelanceerd voor de ontwikkeling van innovatieve pedagogische projecten die gelinkt zijn aan de prioriteiten van de sector. De geselecteerde projecten werden ondersteund via een beurs van € 5.000.

Constructiv werkt sinds jaar en dag samen met scholen uit het secundair kwalificatie-onderwijs die bouwrichtingen aanbieden. Uit deze wil om de banden tussen het onderwijs en de bedrijven van de sector nauwer aan te halen, is een projectoproep voor het schooljaar 2019-2020 ontstaan. Voor deze eerste oproep hebben de Waalse sociale partners beslist om een bedrag van € 50.000 toe te kennen ter ondersteuning van 10 innovatieve pedagogische projecten.

Aan de secundaire scholen (uit het voltijds onderwijs, bijzonder onderwijs en het systeem van leren en werken) werd voorgesteld dat ze voor het schooljaar 2019-2020 een innovatief pedagogisch project zouden vastleggen voor een of meerdere bouwrichtingen die onder PC 124 vallen (omwille van de coronacrisis mag dit project nog tot juni 2021 lopen).

Het project moet betrekking hebben op de integratie in de leerstof van elementen in verband met de digitalisering / robotisering van de beroepen en/of arbeidsomstandigheden in de sector, op de invoering van een module in verband met de energieprestaties van gebouwen (EPB) en/of het beperken van de ecologische voetafdruk van bouwtechnieken of op het gebruik van innovatieve nieuwe materialen tijdens de lessen.

Bij de uitwerking van het project moet gebruik gemaakt worden van de nieuwe informatie- en communicatietechnieken. Verder moet een link verzekerd worden met de arbeidswereld en de realiteit op bouwwerven en moeten de leerlingen met deze zaken in contact komen. Daarnaast moet er een samenwerking aangegaan worden met een of meerdere publieke of private verstrekkers van kwalificatie-opleidingen en moet het project aansluiten bij de opleidingsprofielen die vastgelegd werden door de Service francophone des métiers et des qualifications SFMQ. Ten slotte zal het project uitgeschreven moeten worden in de vorm van didactisch materiaal en ter beschikking gesteld worden op het sectorale documentatieplatform www.buildingyourlearning.be.

Aan elk geselecteerd project werd een beurs van € 5.000 toegekend als bijdrage aan de implementatie ervan: aankoop van pedagogisch materiaal, van materialen en gereedschappen, pedagogische expertise, studie- of observatiereizen, … Na afloop van het project biedt de sector ook zichtbaarheid voor het project en de school via alle beschikbare communicatiemiddelen.

Geselecteerde project van ICA Libramont: houtskeletbouw van een bijgebouw waar de lesgevers leerlingen kunnen ontvangen (maart 2021).

Promovideo voor het beroep bouwer van houtskeletgebouwen, verspreid door de Provincie Luxemburg in het kader van haar “Objectif Métiers”. Het project dat voor Luxemburg geselecteerd werd in het kader van de projectoproep, werd in deze school (ICA Libramont) en met deze leerkracht uitgewerkt.