De energieprestaties van gebouwen

EPB, een van de stuwende krachten achter de energietransitie, een grote uitdaging voor de sector, een engagement voor Construfutur

Ook al staan de energieprestaties van gebouwen al meerdere jaren hoog op de agenda van de betrokken partijen uit de sector, toch is dit een concept dat op het terrein voor moeilijkheden kan zorgen. Iedereen is het erover eens dat EPB vandaag de basis is van goede praktijken voor de uitvoering van bouwwerken, maar dat maakt het voor de meeste arbeiders uit de sector niet gemakkelijker om het belang ervan in te zien en te begrijpen hoezeer de goede uitvoering van de technieken cruciaal is om de verwachte energieprestaties te behalen.

Naar aanleiding van die vaststelling organiseerde Construfutur in 2020, onder impuls van het regionale kantoor van Henegouwen en in samenwerking met Forem, drie sensibiliseringsdagen rond de energieprestaties van gebouwen. Het doel van deze dagen was om tijdens een aantal workshops de drie pijlers van EPB, namelijk isolatie, luchtdichtheid en ventilatie, te overlopen. Tijdens de workshops, die georganiseerd werden in een didactisch huis, kon er aan de hand van de praktijk duidelijkheid verstrekt worden rond bepaalde uitvoeringsdetails. Daarbij werd verwezen naar de verschillende eisencriteria die te maken hebben met ruwbouw, afwerking of speciale technieken.

Dankzij de drie sensibiliserings- en bijscholingsdagen begrijpen 107 arbeiders uit de sector nu beter het belang van een goede uitvoering van technieken en materialen, wat uiteraard een meerwaarde betekent bij de uitvoering van hun beroep.

PEB-formation